Vikten av en hög dielektrisk konstant i solid state enskikts energilagringsenheter (SSESD) för energiuppsamling av solpaneler

Vikten av en hög dielektrisk konstant i enskiktade Ultrakondensatorer av Nico van Dongen En dielektrisk är varje elektrisk isolator som kan polariseras av ett elektriskt fält. Under påverkan av ett elektriskt fält ändras laddningsfördelningen i dielektriska så att positiva laddningar överensstämmer med fältet. Solpanel energi insamling ...

Vikten av en hög dielektrisk konstant i solid state enskikts energilagringsenheter (SSESD) för energiuppsamling av solpaneler Läs mer »