Kontakta USA/Kanada

+ 1 (833) 709-1399

Kontakta Sverige

+(46) 31 754 0790

Kontakta Schweiz

+(41) 79 469 6974

Ultrakondensator med hög effekt för elbilar & solpanel

Snabbladdning, lätt vikt, miljövänlig

Effekttätheten hos en kondensator är den mängd kraft som den kan producera för en viss volym. Kondensatorer har till exempel större effekttäthet än batterier eftersom de kan leverera energi mycket snabbare än batterier kan. En liten kondensator kan ha en mycket högre effekttäthet än ett stort batteri, även om ett batteri kan ha en högre energitäthet. Med andra ord är makt hastigheten att använda energi. Effekttätheten hos en kondensator uttrycks vanligtvis som potentiell energi per gram eller per enhetsvolym.

Den energi som lagras i kondensatorn: E=1/2 CV2 där C är kapacitansen (F) och V är laddningsspänningen.

Energi behövs: 85 kWh
Laddningsspänning V=600 (på 600)

Relativ tillståndskraft k=16 miljoner (Detta är det högsta värdet för dielektrisk konstant som rapporteras i öppen litteratur).

Område för en kondensator med ett lager
A=20cm x 20 cm=400 cm2
Tjocklek på dielektrisk
t=20 x10-6

För en enhet på 85 kWh är den totala kapacitansen (kallad geometrisk kapacitans)

  • C= 2E/V2 = 2 x 85 000 x 3600/(600)2= 1 700 F
  • Kapacitans 1 lager: (=Ԑ0*kA/t): 0,2832 F/lager 
  • Energitäthet: 5 900 Wh/lit 
  • Specifik energitäthet: 1 734 Wh/kg 
  • Gravimetriska effektdensitet Ultrakondensator | frekvens är 1: 7 780 W/kg 
  • Endast energilagringsanordning med total vikt staplade lager: 49 kg
Ultrakondensator lastbil
Ultrakondensator effektdensitet

Urladdningen beror på belastningen:

Det finns många fördelar med solid state-enheter jämfört med Li-Ion-batterier (ingen miljöförorening, miljontals laddnings- och urladdningscykler och mycket snabbladdning för att nämna några) den enda nackdelen med superkondensator är oförmågan att hålla den stadiga spänningen under urladdningscykeln under belastning.

Spänningen i superkondensatorn minskar stadigt och spänningshastigheten minskar beroende på belastningen.

Högre belastningar gör att spänningen sjunker snabbare. Lösningen på detta problem är att tillverka högre effektenhet med hög energitäthet.

På grund av materialets art (laddningen lagras på ytan av dielektrisk/metall) är laddningen av kondensatorn beroende på vilken ström som ska lagras. Om strömmen är låg (flera kWh) laddning görs på några sekunder.

Om energin är hög, t.ex. 50 eller 80 kWh, kan laddningen ta flera minuter förutsatt att laddstationen har tillräckligt hög spänning och ström. Laddning av flera lager, vilket redan visats i vårt labb, har visat en full laddning av lagren på mindre än en sekund.

Självutladdning av Li-Ion-batterier:

Självurladdning av Li-Ion Batteriurladdningar är cirka 5 procent under de första 24 timmarna och förlorar sedan 1-2 procent per månad; skyddskretsen lägger till ytterligare 3 procent per månad. I allmänhet ökar självurladdningen av alla batterikemier vid högre temperatur, och hastigheten fördubblas vanligtvis med varje 10 °C (18 °F).

En märkbar energiförlust uppstår om ett batteri lämnas i ett varmt fordon. Högt cykelantal och åldrande ökar också självurladdningen av alla system.

Förväntad självutladdning av UltraCaps ESD:

Självutladdningen av superkondensatorn liknar Li-Ion Battery förutom att temperatureffekten är mindre och enheten ska kunna hålla laddningen i upp till 20-30 dagar. EEStor hävdar att deras enhet kan hålla elen i 2 till 3 månader.

Bläddra till överst