Kontakta USA/Kanada

+ 1 (833) 709-1399

Kontakta Sverige

+(46) 31 754 0790

Kontakta Schweiz

+(41) 79 469 6974

Ultrahög dielektrisk konstant energilagringsenhet leder till mindre batterier

Solid state enskikts energilagringsenheter

Till skillnad från elektrolytiska ultrakondensatorer använder ultrakondensatorer med fast tillstånd ingen elektrolyt. Istället införlivar de en solid dielektrisk med en extremt hög dielektrisk konstant. Med hänvisning till de ekvationer som anges ovan står kondensatorns potentiella energi direkt i proportion till den dielektriska konstanten.  Således, genom att införliva en super-dielektrisk med en dielektrisk konstant i storleksordningen 106 kondensatorer med extremt hög effekt densitet kan konstrueras.

Vi har utvecklat en sådan dielektrisk. Dess dielektriska konstant på 16 miljoner är det högsta värdet hittills rapporterat. Vanligtvis skulle en stapel på 6 000 lager på 400 cm2 och en laddningsspänning på 600 V ge 85 kWh och en effekttäthet på 7,78 kW/kg.

Laddningstid

En stor fördel med SSESD jämfört med elektrolytiska ultrakondensatorer är laddningstiden. Laddningstiden styrs av kondensatorns matningsspänning och motsvarande seriemotstånd (ESR). ESR är komplex och bestäms av en rad faktorer, inklusive de material som används och den mekaniska konstruktionen. I en konventionell ultrakondensator är ESR relativt hög, även om polymertyp ultrakondensatorer kan konstrueras med lägre ESR men fortfarande betydligt högre än SSESD. Typiska laddningstider varierar från 1 till 10 sekunder.

När det gäller vår SSESD lagras laddningen på det dielektriska/metallgränssnittet. ESR mycket lägre och snabba laddningstider kan uppnås. För närvarande ser vi laddningstider för flera lager på mindre än en sekund. 

Ultrakondensatorns solpanel & energilagringsenhet för elfordon är inställd på att revolutionera transporten som vi känner den.

  • Ren, grön och utsläppsfri
  • Snabbladdning och långvarig
  • Långt liv
  • Billigt att producera
  • Liten och lätt

Tidigare utvecklades solenergiuppsamlingsbatterier baserade på syrateknik. Detta var dåligt för miljön och innebar skrymmande, tunga batterier som var dyra att producera och inte särskilt effektiva, var långsamma att ladda och snabba att tömma. Dessutom har dessa batterier en kort livslängd och bryts ner snabbt, vilket gör dem dyra att byta ut.

På grund av vår allkeramiska energilagringsenhet med hög kapacitet för solpaneler och elfordon som använder en avancerad form av ultrakondensator kan vi nu utveckla en energilagringsenhet för elfordon som ligger ljusår före allt annat där ute.

Genom att göra den keramiska di-elektriska komponenten mycket tunnare och lättare utan förlust av elektrisk kapacitet – har vi kunnat utveckla ett betydligt mindre, lättare batteri. Vi tror faktiskt att vi kan gå ännu längre och producera bilbatterier i fickformat inom en mycket snar framtid.

Men storleken är bara där fördelarna börjar. Potentiellt kan vårt nya batteri laddas på några minuter i ett typiskt 220V vägguttag, i motsats till timmar som för närvarande behövs i en speciell laddningsenhet. Vi anser att detta har varit ett av de största hindren för elbilsupptag – en barriär som vi har tagit bort under tre års forskning och utveckling.

Bläddra till överst