Kontakta USA/Kanada

+ 1 (833) 709-1399

Kontakta Sverige

+(46) 31 754 0790

Kontakta Schweiz

+(41) 79 469 6974

60% av prototypen är nu klar!

Ultrasnabb laddning ultrakondensator för elbilar, lastbilar & solpaneler

Solidt tillstånd, hög effekttäthet, Ultrakondensator

Det handlar om en hög dielektrisk konstant.

På grund av den ständigt ökande efterfrågan på solenergilagring och dess transporter finns det ett behov av en ny generation av Image: material och anordningar som kan lagra stora mängder elenergi utan problem i samband med bortskaffande och miljöföroreningar.

Historiskt sett har de syrabaserade batterierna varit det vanligaste sättet att lagra elektrisk energi. Denna teknik har dock alltid begränsats av sin långsamma laddningstid och försämrade prestanda efter ett relativt litet antal laddningscykler. 

Solida satekondensatorer med hög energitäthet (nyligen kallade "ultrakondensatorer") övervinner nackdelarna med standardbatterier baserade på syra genom att uppvisa laddningstider mätta i sekunder och en liten minskning av prestandan under miljontals cykler.

Vårt treåriga forskningsprogram fokuserar på utvecklingen av en ny generation av hög kapacitansmetaller & keramik med elektrisk laddningslagringskapacitet som vida överstiger den befintliga keramikens. Om tre år kommer vi att kunna testa vår prototyp fullt ut. 

  • Solvärmeverk koncentrerar solstrålning med linser och speglar och använder värmen för att driva ångturbiner

  • Solceller utnyttjar fenomenet att när halvledare absorberar fotoner av en viss frekvens exciterar energin elektroner från valensen till ledningsbandet och lämnar hål i valensbandet. Solcellscellen består av en PN-korsning, så elektronerna flyttar sig till N-sidan och hålen till P-sidan. När en krets bildas mellan de två sidorna kommer den elektriska strömmen att flöda och kan användas för att driva en belastning.

Här ligger vårt fokus på solceller och hur de i kombination med ultrakondensatorer och i synnerhet SSESD ger en optimal lösning för generering av förnybar energi

 
 

Solceller och ultrakondensatorer

Vi kan göra keramiken mycket tunnare och lättare utan att förlora elkapaciteten och skapa bilbatterier i fickstorlek inom en snar framtid." Tekniken har potential att revolutionera hur elektrisk energi lagras och transporteras. På grund av hög energitäthet och liten storlek kommer det att vara möjligt att ladda enheten långt bort från stadsområden där el är riklig och billig och sedan transportera den till stadsområden där den behövs som mest.

Det nuvarande målet för förnybar energi är att få en tredjedel av den totala energin från förnybara resurser senast 2023. Vi kan mycket väl komma långt under detta mål om inte förbättrad teknik utvecklas.

Att omvandla solenergi till elkraft är en etablerad teknik, och solcellsparker är en vanlig syn över hela världen. Även om det finns olika sätt att omvandla solljus till elektrisk energi, är de vanligaste solvärmekraftverk och solceller.

 
Våra produkter

Vi är branschchefer inom industriell ultraljudsbehandling av någon metall & glas upp till 1800 grader Celsius

Det enda stället där du får den perfekta lösningen för alla dina industriella smälta metaller behöver.

Bläddra till överst